10

Disclaimer

Mijn Financier neemt de zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Mijn Financier sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, én voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie. De informatie op de website is algemeen van aard en op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk (financieel) advies.

Op de website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Mijn Financier niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Mijn Financier sluit iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk uit.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Mijn Financier is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren. Deze website is getest in allerlei verschillende omgevingen. Mocht naar uw mening de website niet functioneren zoals hij zou moeten doen? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Informatie die per e-mail of deze website via internet naar Mijn Financier wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de privacyverklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Learn how we helped 100 top brands gain success